موضوع: "جام جهانی فوتبال2018"

در حاشیه جام جهانی

محمد در حال دیدن بازی فوتبال “مکزیک_کره جنوبی”

 

+بازی ایرانه محمد؟

_محمد: نه!

+پس چه دیدنی داره ننه!!!! (((((:

 

(اندر سخنان مادربزرگ!!!!)

 
چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟