آرشیو برای: "تیر 1397, 19"

قصه هزاران غصه

پدر و مادر داشتند حرص فرزندشان را می خوردند دست پدر روی پیشانی بود و در فکر عمیقی فرو رفته بود این سکوتش مانند خنجری قلبم را تکه تکه کرد چرا که وقتی غمی بزرگ در سینه دارد، دست بر پیشانی در خود فرو می رود و مادر هم، زیر لب زمزمه ها داشت شاید که مرهمی… بیشتر »

امشب پسر در کنار پدر آرمیده است

امشب پسر در کنار پدر آرمیده است
مدینه عزادار است و صدای شیون خاکیان و افلاکیان در هم آمیخته شده است امشب ستاره ای دیگر در آسمان بقیع سر بر خاک می نهد و فضای ظلمانی را با نور خود روشنی می دهد تمام فرشتگان عزادار و گریان صف کشیده اند ای بقیع زبان بگشا و بگو که امشب مهمان کدام عزیزی؟… بیشتر »