کلید واژه: "#کربلا-قبله-عشاق"

ده قدم مانده تا بزم عزا "ماه اشک"

ده قدم مانده تا بزم عزا "ماه اشک"
“السلام علیک یا اباعبدالله الحسین” ده روز مانده به محرم و دلم هوای گریه دارد و طوفانیست. هوای آن دسته های عزاداری و صدای سینه و زنجیر صدای دم گرفتن عزاداران عاشق و گریان که از حلقوم های سوزناکشان به گوش میرسد. گویا صدا نزدیک و نزدیک تر… بیشتر »