کلید واژه: "بمناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع)"

امشب پسر در کنار پدر آرمیده است

امشب پسر در کنار پدر آرمیده است
مدینه عزادار است و صدای شیون خاکیان و افلاکیان در هم آمیخته شده است امشب ستاره ای دیگر در آسمان بقیع سر بر خاک می نهد و فضای ظلمانی را با نور خود روشنی می دهد تمام فرشتگان عزادار و گریان صف کشیده اند ای بقیع زبان بگشا و بگو که امشب مهمان کدام عزیزی؟… بیشتر »