خرداد به نیمه رسیده است و رنگی از غم به خود گرفته وچشم انتظار حادثه ای بزرگ است تمام ملت با چشمی گریان لب به دعا گشوده و زمزمه کنان ” امن یجیب ” می خوانند نفس ها در سینه حبس شده و چشم ها به روح خدا دوخته شده است همه به تکاپو افتاده اند اما… بیشتر »
   سه شنبه 15 خرداد 139714 نظر »
 
گالری تصاویر