کلید واژه: "توليدي به قلم خودم"

پهلوانان نمی میرند

خرداد به نیمه رسیده است و رنگی از غم به خود گرفته وچشم انتظار حادثه ای بزرگ است تمام ملت با چشمی گریان لب به دعا گشوده و زمزمه کنان ” امن یجیب ” می خوانند نفس ها در سینه حبس شده و چشم ها به روح خدا دوخته شده است همه به تکاپو افتاده اند اما… بیشتر »