کلید واژه: "تولیدی به قلم خودم"

امشب پسر در کنار پدر آرمیده است

امشب پسر در کنار پدر آرمیده است
مدینه عزادار است و صدای شیون خاکیان و افلاکیان در هم آمیخته شده است امشب ستاره ای دیگر در آسمان بقیع سر بر خاک می نهد و فضای ظلمانی را با نور خود روشنی می دهد تمام فرشتگان عزادار و گریان صف کشیده اند ای بقیع زبان بگشا و بگو که امشب مهمان کدام عزیزی؟… بیشتر »

سرنوشت

داشتم به سرنوشتم فکر می کردم غرق در افکارم بودم که یهو به خودم اومدم و گفتم: مهم نیست من چی می خوام مهم اینه خدا چی میخواد…   “اللهم ارزقنا توفیق الطاعة” و… +به قلم عقیق بیشتر »