کلید واژه: "دلایل عقلی حجاب"

ترگل

_قسمت دوم: امروز با تبلیغاتِ فراگیر دشمن، متاسفانه برخی از جوانان ما نسبت به مسائل دینی بدبین شده‌اند، مثلا اگر بگویی حدیث داریم که فلان‌طور، این حرف را نمی‌پذیرند اما اگر بگویی فلان دکتر اروپایی گفته است فلان‌طور، بهتر می‌پذیرند؛ مهم‌ترین ویژگی کتاب… بیشتر »