کلید واژه: "دلنوشته ماه رمضان"

الوداع ماه خدا

الوداع ماه خدا
عقربه های ساعت به آخرین افطار و سفره مهمانی خدا نزدیک می شود نفس ها در سینه حبس چشم ها پر اشک گونه ها خیس خیس و دلی که جا مانده در العفو العفو های ابوحمزه شبانه باید این حال خوش را قلم زد و نوشت تا گنجینه ای شود برای روزهای ناخوشی ات این چند صباح هم… بیشتر »