کلید واژه: "شهادت شهید حججی"

آرام جان

آرام جان
گاهی دلم میگیرد، دل گرفتنی از جنس شهدا. از قبل محرم که عکسش را روی کاور گوشی ام گذاشته ام هنوز برنداشته ام، دلم نمی آید دل بکنم از چشمان نافذش. چشمم می افتد به نوشته عکس و بغض میکنم و چشم تر میکنم تا شاید مرهمی شود بر دل پر دردم  ” امسال روضه سر و… بیشتر »