کلید واژه: "شهید محسن حججی"

آرام جان

آرام جان
گاهی دلم میگیرد، دل گرفتنی از جنس شهدا. از قبل محرم که عکسش را روی کاور گوشی ام گذاشته ام هنوز برنداشته ام، دلم نمی آید دل بکنم از چشمان نافذش. چشمم می افتد به نوشته عکس و بغض میکنم و چشم تر میکنم تا شاید مرهمی شود بر دل پر دردم  ” امسال روضه سر و… بیشتر »

لاله پرپر

لاله پرپر
نگاه تو با دلم بازی کرد و در این بازی برنده تویی و بازنده من. شنیده ام بی سر و بی دست و بی پا برگشته ای! اینگونه به ملاقات امام میروی؟! مرحبا شیرمرد. حتما امام تو را با آغوش باز پذیرا میشود چرا که حماسه ای حسین گونه و عباس گونه آفریدی در دفاع از حرم و… بیشتر »