کلید واژه: "ماه مبارک رمضان"

ستاره سحری

ستاره سحری
حالم اکنون مانند جنینی است که تازه از دل مادر خارج شده و این وابستگی به جایگاه اولش را با گریه سوزناک نشان می دهد کلامی از بیان این وابستگی نیست، فقط اشک است که از دیده می چکد. چه سخت است دل کندن از این سحرگاهان و چه سخت تر لمس لحظات پایانی ماه مهمانی… بیشتر »