کلید واژه: "چادر"

ترگل

_قسمت سوم: (بخشی از کتاب ترگل)  پرسش : اصلا چادر خوب! ولی چرا اجبار؟ من زیر بار حرف زور نمی‌روم! پاسخ: وقتی مساله‌ای جنبه‌ی اجتماعی و عمومی پیدا می‌کند، الزاما باید قانون‌مند شود تا به بهترین شکل اجرا گردد، مثلا در تمام دنیا، سرنشینان خودرو از طرف قانون… بیشتر »

ترگل

_قسمت دوم: امروز با تبلیغاتِ فراگیر دشمن، متاسفانه برخی از جوانان ما نسبت به مسائل دینی بدبین شده‌اند، مثلا اگر بگویی حدیث داریم که فلان‌طور، این حرف را نمی‌پذیرند اما اگر بگویی فلان دکتر اروپایی گفته است فلان‌طور، بهتر می‌پذیرند؛ مهم‌ترین ویژگی کتاب… بیشتر »