کلید واژه: "کره جنوبی"

در حاشیه جام جهانی

محمد در حال دیدن بازی فوتبال “مکزیک_کره جنوبی”   +بازی ایرانه محمد؟ _محمد: نه! +پس چه دیدنی داره ننه!!!! (((((:   (اندر سخنان مادربزرگ!!!!) بیشتر »
 
چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟