کلید واژه: "Ashura"

دوره گردانی نوکران

دوره گردانی نوکران

ده قدم مانده تا بزم عزا "ماه اشک"

ده قدم مانده تا بزم عزا "ماه اشک"
“السلام علیک یا اباعبدالله الحسین” ده روز مانده به محرم و دلم هوای گریه دارد و طوفانیست. هوای آن دسته های عزاداری و صدای سینه و زنجیر صدای دم گرفتن عزاداران عاشق و گریان که از حلقوم های سوزناکشان به گوش میرسد. گویا صدا نزدیک و نزدیک تر… بیشتر »

پر پرواز من

پر پرواز من دوباره بالی بزن،برو زیارت… یادته تو حرم،تو صحن شاه کرم،گرفتی حاجت… کربلا…کربلا…کرببلا…کربلا…سلام برتو قربون زائرات،فدای کاروونات،بازم جا موندم… چه شبارو با اشک،با داغ میدون مشک،به صبح رسوندم… بیشتر »