آرشیو برای: "خرداد 1397, 08"

ماه شب چهارده متولد شد

ماه شب چهارده متولد شد
ماه مهمانی خدا به نیمه رسیده است و سفره  جود و کرم الهی بر فراز آسمان و زمین گسترانده شده و فرشتگان ندای اهل ایمان را به عرش می برند… امشب تمام کائنات و مخلوقات غرق در  شعف اند و لطف و سخاوت از آسمان به روی سر اهل زمین می بارد. ستاره ها درخشان تر… بیشتر »